Studiebegeleiding staat centraal in onze werking. Als internaat willen we een goede leeromgeving aanreiken. Dit houdt in dat wij tijdens de studie-uren een rustige werksfeer en studie op maat van de internen bieden. We volgen de schoolresultaten op via de schoolagenda, het digitaal platform en de rapporten. Indien nodig nemen wij contact op met de leerlingbegeleiding of klassenleerkrachten.

Studie 3

De schoolagenda’s van de internen van de eerste en tweede graad secundair onderwijs worden dagelijks gecontroleerd en overlopen. Indien nodig wordt de studiemethode bijgestuurd en wordt de leerstof opgevraagd. Van onze internen van de derde graad secundair onderwijs verwachten we dat ze al wat meer zelfstandig te werk kunnen gaan. Uiteraard kunnen we ook hier de studiemethode wijzigen wanneer nodig. 

Op beide vestigingen van ons internaat hebben we een studielokaal ter beschikking. In overleg met de ouders, en afhankelijk van de schoolresultaten, worden internen al dan niet verplicht om in deze studiezaal te studeren. Dit wordt telkens individueel bekeken. Ook het studieschema en de studietijd worden zo veel mogelijk individueel afgestemd op de noden van de intern.

Studie 2

Daarnaast hebben onze internen van het secundair onderwijs ook gedurende de examenperiodes de mogelijkheid om op het internaat te studeren. Opnieuw kan de keuze gemaakt worden om in een studielokaal te studeren onder toezicht van een opvoeder. We trachten in deze drukke periodes het studeren voldoende af te wisselen met gezamenlijke korte pauzes.

Studie 1

De internen van het basisonderwijs maken op de kamer en onder begeleiding van een opvoeder, hun huiswerk en taken. Ook hun resultaten worden nauwlettend opgevolgd, en indien nodig wordt er met de leraar en/of zorgbegeleider overlegd.