Onze troeven

 Troeven nieuw

Wat maakt ons internaat uniek?

Ons internaat is verbonden aan alle scholen die deel uitmaken van de Scholengroep Molenland en aan alle basisscholen die deel uitmaken van de Scholengroep Poelberg-Ommeland vanaf het derde leerjaar. Het gaat om scholen uit het gewoon als buitengewoon onderwijs.

Dit zorgt voor een diversiteit waarin onze interen veel kunnen leren van en met elkaar. Wij werken, indien een situatie hierom vraagt en steeds in samenspraak met een jongere en zijn of haar ouders, ook samen met externe partners. Wij zijn geen zorg verlenende instelling, maar we bieden wel ondersteuning waar kan en mogelijk.

We hebben twee aparte vestigingen. De kleinschaligheid van onze werking heeft als voordeel dat wij kunnen inzetten op een huiselijk en warm gevoel. We proberen zoveel als mogelijk, naast de groepsmomenten, tijd vrij te maken voor individuele gesprekken met onze internen.