Onze studiecoaching

Studie coaching def nieuw

Studiebegeleiding staat centraal in onze werking. Als internaat willen we een goede leeromgeving aanreiken en nemen we een begeleidende, coachende rol op. Dit betekent dat de eindverantwoordelijkheid nog steeds bij de intern zelf ligt. Wij engageren ons om tijdens de studie-uren een rustige werksfeer en studie op maat van de internen bieden. We volgen de schoolresultaten nauwgezet op via de digitale platformen Schoolware en Docento, en de rapporten Indien nodig nemen we contact op met de leerlingbegeleiding of klassenleerkrachten van de scholen. Het is onze bedoeling om je zelfstandigheid bij te brengen zodat je klaar bent voor je eventuele verdere studies.

Op beide vestigingen van ons internaat hebben we een studiezaal ter beschikking. In overleg met de ouders, internen en afhankelijk van de schoolresultaten, is het al dan niet verplicht om in deze studiezaal te studeren. Dit wordt telkens individueel bekeken. Ook het studieschema en de studietijd worden zo veel mogelijk individueel afgestemd op de noden van de intern. Het gebruik van een laptop of de pendevice tijdens het studeren is niet meer weg te denken in deze digitale wereld. We leren de internen hier op een gezonde en juiste manier mee om te gaan.

Daarnaast hebben onze internen van het secundair onderwijs ook gedurende de examenperiodes de mogelijkheid om op het internaat te studeren. Opnieuw kan de keuze gemaakt worden om in een studielokaal te studeren onder toezicht van een opvoeder. We trachten in deze drukke periodes het studeren voldoende af te wisselen met gezamenlijke korte pauzes.

De internen van het basisonderwijs maken op de kamer en onder begeleiding van een opvoeder, hun huiswerk en taken. Ook hun resultaten worden nauwlettend opgevolgd, en indien nodig wordt er met de meester, juf of zorgbegeleider overlegd.