Ons project

Als dynamisch en hecht team vinden wij echtheid, warmte en openheid belangrijk. Dit is ook voelbaar binnen onze werking, de manier waarop we met elkaar omgaan en binnen ons beleid. We hebben de gemeenschappelijke motivatie dat we het welbevinden van de intern centraal stellen en het beste uit hen willen halen. We geloven sterk in de krachten en kwaliteiten van de mens. Elke persoon, intern, teamlid mag zijn wie hij of zij is. Mits de nodige grenzen streven we naar zoveel mogelijk gelijkwaardigheid en openheid tussen opvoeder en intern. Het voelbare van de openlijke, warme en authentieke sfeer maakt ons als internaat bijzonder en sterk.